Όροι και Κανονισμοί

To microsite letshippotogether.com έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία επικοινωνίας Partners Y&R για το Ίδρυμα Σοφία για τα Παιδιά, για την προώθηση της εκστρατείας Let’s Hippo Together.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η οικονομική ενίσχυση και η προώθηση του έργου που επιτελεί το Ίδρυμα Σοφία για τα Παιδιά.

Για κάθε διαφορετική φωτογραφία που γίνεται upload, η εταιρεία επικοινωνίας Partners Y&R προσφέρει €5 για την υιοθεσία ενός ακόμα ιπποπόταμου, του 21ου, ο οποίος είναι ψηφιακός. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί επιπλέον ποσό €5000 που θα δοθεί στο Σοφία για τα Παιδιά.

Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν βγει με την τεχνική selfie και απαιτούν την παρουσία ανθρώπου μαζί με τουλάχιστον έναν από τους 20 ιπποπόταμους. Φωτογραφίες που δεν περιέχουν άνθρωπο και ιπποπόταμο ή έχουν προσβλητικό και άσχετο με τον σκοπό περιεχόμενο ή είναι αντίγραφα ήδη υποβαλλόμενων φωτογραφιών, δεν θα εγκρίνονται και δεν θα αναρτώνται.

Οι εγκεκριμένες φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκστρατείας Let’s HippoTogether που ξεκίνησε στις 27.06.2018 και ολοκληρώνεται στις 10.08.2018. Μετά το τέλος της συγκεκριμένης περιόδου, όλες οι φωτογραφίες θα διαγραφούν από το microsite και από οποιαδήποτε άλλο αρχείο έχουν ταξινομηθεί για τους σκοπούς της συγκεκριμένης ενέργειας.