ΣΟΦΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Το Σοφία για τα παιδιά επικεντρώνει τις δράσεις του στο δικαίωμα κάθε παιδιού να ονειρεύεται τη ζωή με αξιοπρέπεια, όχι μόνο ως δυνατότητα επιβίωσης σήμερα, αλλά με προοπτική και ελπίδα για το μέλλον.

 

Το Σοφία για τα Παιδιά ιδρύθηκε το 2008 από Κύπριους εθελοντές, με στόχο να συμβάλει στη καταπολέμηση της φτώχειας και των συνεπειών της, κυρίως σε ό,τι αφορά την πιο ευαίσθητη από τις κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά.  

 

Αποτελεί μία ομαδική προσπάθεια, σε καθαρά εθελοντική βάση, που στο επίκεντρό της έχει την πρακτική επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Για αυτό τον λόγο εργάζεται χωρίς μεσάζοντες, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι κάθε βοήθεια καταλήγει απευθείας στους τελικούς αποδέκτες, τα παιδιά.

 

Η κύρια δραστηριότητά του εστιάζει από το 2008 σε παιδιά στη Κένυα. Με μία σειρά ενεργειών εξασφαλίζει ασφάλεια, τροφή, στέγη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μόρφωση και ψυχαγωγία σε περιοχές που μαστίζονται από τη πείνα και την ανέχεια. 

 

Το Σοφία για τα Παιδιά λειτουργεί με βάση δωρεές που γίνονται και έσοδα τα οποία προκύπτουν από ειδικά προγράμματα, δράσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνει.

 

Τα προγράμματα που σχεδιάζει και υλοποιεί δίνουν ανάσα ζωής στα παιδιά, όχι ως σχήμα λόγου, αλλά ουσιαστικά. Ζώντας από κοντά τη κατάσταση εξαθλίωσης στις παραγκουπόλεις της Κένυας, οι άνθρωποι του Σοφία για τα Παιδιά,  παραμένουν ρεαλιστές, γνωρίζοντας ότι η δική τους παρουσία εκεί δεν θα κλείσει αυτή την ανοιχτή πληγή της Αφρικής. Όμως είναι πεπεισμένοι ότι τα δικά τους, μικρά βήματα συμβάλλουν στο να σωθούν ζωές μικρών παιδιών. Έχοντας επίγνωση του μεγέθους των προβλημάτων αλλά και των άλλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Αφρική, γνωρίζουν ότι η δική τους συμβολή θα είχε αξία εάν βασιζόταν σε ρεαλιστικά και συγκεκριμένα προγράμματα.

 

Το ίδιο σκεπτικό επικράτησε και το 2013 όταν η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της, δημιούργησαν ανάγκες για τα παιδιά στη Κύπρο. Έτσι, παράλληλα με τη δραστηριότητά του στη Κένυα, το Σοφία για τα Παιδιά δημιούργησε το ειδικό πρόγραμμα ‘Μαγειρεύω και Προσφέρω’ για ολοήμερα δημοτικά σχολεία στη Κύπρο. Στόχος αυτού το προγράμματος είναι η παροχή πρακτικής βοήθειας με τη δημιουργία μίας μόνιμης υποδομής για τα σχολεία και τη συμμετοχή άνεργων μητέρων από τις επηρεαζόμενες κοινότητες.

 

Το Σοφία για τα παιδιά επικεντρώνει τις δράσεις του στο δικαίωμα κάθε παιδιού να ονειρεύεται τη ζωή με αξιοπρέπεια, όχι μόνο ως δυνατότητα επιβίωσης σήμερα, αλλά με προοπτική και ελπίδα για το μέλλον.